Prospekt, IM och Teasers

Företrädesemission  1-15 december 2021
   
2021-11-29 Teaser
2021-11-29

 

Företrädesemission   5-19 februari 2019
2020-02-05 Anmälningssedel utan företräde
2020-02-05 Teaser
2020-02-05
Företrädesemission   13-29 mars 2019
2019-03-13 Anmälningssedel utan företräde
2019-03-13 Teaser
2019-03-13
Företrädesemission   5-19 juni 2018
2018-06-05 Anmälningssedel utan företräde
2018-06-05 Teaser
2018-06-05
Företrädesemission 

 6-20 december 2017

 2017-12-05

Informationsmemorandum

2017-12-05 

Teaser

 2017-12-05