Styrelse och bolagsstyrning

Styrelse

Lars Save, styrelsens ordförande 
Född 1954, ledamot sedan 2011

Michael Lindström, styrelseledamot 
Född 1959, ledamot sedan 2007

Christian Söderholm, styrelseledamot
Född 1959, ledamot sedan 2012

Tarja zu dem Berge, styrelseledamot
Född 1964, ledamot sedan 2013

Sam Olofqvist, extern VD
Född 1957, VD sedan 2016

Bolagsordning

Bolagsordning Amnode AB (pdf)

Insynspersoner

Peter Ågren 2015

Tarja zu den Berge 2013

Christian Söderholm 2012

Michael Lindström 2008-12-08

Lars Save 2010-08-24 

Revisor

JF Revision AB, Täby
Johan Fransson, auktoriserad revisor

+46 (0)708-60 04 54

johan@jfrevision.se