Styrelse och bolagsstyrning

Styrelse

Tarja zu dem Berge, styrelsens ordförande
Född 1964, ledamot sedan 2013

Lars Save, styrelseledamot, VD  
Född 1954, ledamot sedan 2011

Michael Lindström, styrelseledamot 
Född 1959, ledamot sedan 2007

Peter Larsson, styrelseledamot
Född 1958, ledamot sedan 2017

Bajram Nuhi, styrelseledamot
Född 1985, ledamot sedan 2017

Bolagsordning

Bolagsordning Amnode AB (pdf)

Insynspersoner

Peter Ågren, 2015

Tarja zu den Berge, 2013

Michael Lindström, 2008

Lars Save, 2010

Peter Larsson, 2017

Bajram Nuhi, 2017

Revisor

JF Revision AB, Täby
Johan Fransson, auktoriserad revisor

+46 (0)708-60 04 54

johan@jfrevision.se