Styrelse och bolagsstyrning

Styrelse

Lars Save, styrelseledamot och styrelsens ordförande
Född 1954, ledamot sedan 2011

Sam Olofqvist, styrelseledamot
Född 1957, ledamot sedan 2018

Michael Lindström, styrelseledamot 
Född 1959, ledamot sedan 2007

Peter Larsson, styrelseledamot
Född 1958, ledamot sedan 2017

Lars-Olof Delin, styrelseledamot
Född 1971, ledamot sedan 2018

Bolagsordning

Bolagsordning Amnode AB (pdf)

Insynspersoner

Sam Olofqvist, 2013

Peter Ågren, 2015

Michael Lindström, 2008

Lars Save, 2010

Peter Larsson, 2017

Lars-Olof Delin, 2018

Revisor

JF Revision AB, Täby
Johan Fransson, auktoriserad revisor

+46 (0)708-60 04 54

johan@jfrevision.se