Finansiella data och nyckeltal

  2013-12-31 2012-12-31
Nettoomsättningstillväxt (%)  - 4,5  - 7,0
EBITDA-marginal (%)  5,0  0,3
Rörelsemarginal (%)  - 6,1  -2,7
Soliditet (%)  64,5  70,5
Resultat per aktie (kr)  - 0,443  -0,386
Eget kapital per aktie (kr)  3,93  4,31
Omsättning per anställd  1 926  1 872
Balanslikviditet (%)  100  385,8
Antal anställda, heltider  13  14
Antal aktier  3 387 237  2 574 546