Ägare och aktiedata

De fem största aktieägarna   Andel i %
Lars Save   9,87%
Samnode AB genom Sam Olofqvist   7,53%
Lipco AB, Michael Lindström   4,40%
Sandrevet AB/Realisator AB genom Lars Delin   4,28%
Avanza Pension   3,23%
Ratsave AB genom Anders Johansson   3,07%
Gary Börjesson   2,93 %
Lorentzons i Grenna AB   2,55%
Martin Jutrisa   1,98%
Summa största ägare   39,84%
Totalt 314 005 867 100,0

(2018-08-31)

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight