Ägare och aktiedata

De fem största aktieägarna Antal aktier Andel i %
Samnode AB 8 015 208 12,1
Albin Invest AB  6 507 611  9,8
Lars Save  5 800 000 8,7
Succesway AB 4 500 250 6,8
Almi Invest Småland och Öarna AB 1 923 882 2,9
De fem största aktieägarnas innehav 26 746 950 40,3
Totalt 66 350 296  100,0

(2017-06-30)

Amnode AB på marknadsplatsen AktieTorget