Ägare och aktiedata

De fem största aktieägarna Antal aktier Andel i %
Samnode AB 13 131 055 7,5
Lars Save 12 931 134 7,4
LIPCO AB 4 000 000 2,3
Sandrevet AB 3 300 000 1,9
Ratsave AB 2 649 064 1,5
De fem största aktieägarnas innehav 36 011 253 20,64
Totalt 174 447 704 100,0

(2018-03-29)

Amnode AB på marknadsplatsen AktieTorget