Om Amnode

Amnode AB, tidigare Albin Metals AB, är moderbolaget i en nordisk verkstadskoncern inom varmformning, kuggfrsäning och kvalificerad fleraxelig berabetning i små och stora serier. Huvdsakliga kunder är Scania Lastvagnar, Cargotech AB och Fogmaker, med flera industriföreag inom enerigi, brandsäkerhet och VVS.

Bolaget avser att genom förvärv strukturerar och slå ihop mindre verkstadsindustrier i Norden med någon form av specialiserad tillverkningsexpertis med kunder i ett flertal industribranscher.

Moderbolaget är noterat på OTC marknadsplatsen Aktietorget i Stockholm och har ca 200 aktieägare.

Frågor kring koncernen och moderbolaget till

VD Lars Save, +46 70 590 18 22, lars.save@saveit.se

 

 

 

 


sub img2