Aktiekurs

(vägt genomsnittlig slutkurs per månad)

graf

Kommande rapporter 2016
BK (24 feb) - KV1 (5 maj) - KV2 (25 aug) - KV3 (nov)