Ägare och aktiedata

De sju största aktieägarna   Andel i %
Lars Save   10,35%
Samnode AB genom Sam Olofqvist   7,53%
Lipco AB, Michael Lindström   4,40%
Sandrevet AB/Realisator AB genom Lars Delin   4,28%
Gary Börjesson   2,93%
Avanza Pension   2,61%
Lorentzons i Grenna AB   2,55%
Summa största ägare   39,84%
Totalt 314 005 867 100,0

Aktiebok 2018-12-31 och av bolaget kända fakta därefter

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight