Ägare och aktiedata


De tio största aktieägarna ca. andel i %
AM Members Only AB 15,04%
Samnode AB 10,34%
Mikael Fransson 10,33%
Carl Tunberg 9,55%
Anita Regnsjö 5,92%
Lars Save 5,63%
Kent Olsson Förvaltning AB 4,63%
Nordnet Pensionsförsäkring  1,62%
Magnus Sjögren 1,09%
 Auktoriserat Fönsterunderhåll i Växjö AB  1,07%
Summa 59,3%

De tio största aktieägarna representerar 59,3% av totala antalet aktier 3 391 068, 2024-01. 

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight