Om Amnode

Amnode AB, tidigare Albin Metals AB, är moderbolaget i den nordiska verkstadskoncernen med samma namn. Moderbolaget är sedan 2007 noterat på Spotlight (tidigare AktieTorget) med i dagsläget drygt 300 aktieägare. Koncernen består av ett antal nordiska verkstadsindustrier som förvärvats och slagits ihop, alla med någon form av specialiserade tillverkningsexpertis och kunder i flertalet industribranscher bland annat verkstadsföretag inom energi, tunga fordon, logistik, brandsäkerhet och VVS.

Verkstadsindustrierna finns inom industrikoncernen AM Stacke Group vilken Amnode äger till 89 procent. Inom koncernen finns bolagen SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Matssons AB. Samt de välkända och i branschen anrika varumärkena Mattssons Mekaniska AB och Walfridson AB. Totalt omsätter gruppen cirka 90 MSEK (2013).

Koncernchef och VD för moderbolaget är Sam Olofqvist.

Organisationsnummer: 556722-7318

Amnode på Spotlight

AM Stacke Group