Om Amnode

Amnode AB, tidigare Albin Metals AB, är moderbolaget i den nordiska verkstadskoncernen med samma namn. Moderbolaget är sedan 2007 noterat på Spotlight (tidigare AktieTorget) med i dagsläget drygt 1 000 aktieägare. Koncernen består av ett antal nordiska verkstadsindustrier som förvärvats och slagits ihop, alla med någon form av specialiserade tillverkningsexpertis och kunder i flertalet industribranscher bland annat verkstadsföretag inom energi, tunga fordon, logistik, brandsäkerhet och VVS.

Verkstadsindustrierna finns inom den helägda industrikoncernen AM Stacke Group. Inom koncernen finns bolagen SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Matssons AB vilka även arbetar med de välkända och i branschen anrika varumärkena Mattssons Mekaniska och Walfridsons. Totalt omsatte gruppen cirka 70 MSEK (2021).

Koncernchef och VD för moderbolaget är Sam Olofqvist.

Organisationsnummer: 556722-7318

Amnode på Spotlight

AM Stacke Group