Våra bolag

Följande bolag och varumärken ingår i industrikoncernen AM Stacke Group i vilken Amnodekoncernen är största ägare. Tillsammans erbjuder bolagen tjänster för tillverkning av friformskomponenter i metall, då i första hand mässing och aluminium men också koppar. Processerna är varmpressning, bearbetning, svarvning, långhålsborrning och kuggfräsning.