2016-11-18

Market Notice 2713-16 från Aktietorget


2017-05-17

Amnode – Publicerar Årsredovisningen 2016


2017-04-24

Kallelse till Årstämma i AMNODE AB den 1 juni 2017


2016-12-20

Amnode – företrädesemissionen övertecknad och stängd


2016-11-29

Amnode publicerar Informations memorandum och teckning påbörjas


2016-11-17

Delårsrapport 2016 Q3


2016-11-15

Kommunike extra stämma i Amnode


2016-11-01

Styrelsens beslutsförslag till extra stämma i Amnode


2016-10-31

Amnode genomför en Företrädesemission


2016-02-24

Boksluskommuniké 2015


2016-10-31

Offentliggörandet av säkerställd nyemission


2016-10-31

Kallelse till extra stämma med beslutsförslag


2016-10-31

Årsredovisning 2015


2016-10-31

Delårsrapport 2016 Q1


2016-10-31

Delårsrapport 2016 Q2


2015-12-21

Amnode styrelsens beslutsförslag till den extra stamman 30 december 2015

Anmälan till bolaget info@amnode.se

Icon pdfLäs mer


2015-11-30

Amnode Kallelse till extra bolagsstämma 30 december 2015


2015-11-16

Amnode Delårsrapport 3 jan - sept 2015


2015-08-25

Amnode Delårsrapport 2 jan - juni 2015


2015-06-02

Amnode Årsstämmokommuniké 2015


2015-05-27

Årsredovisning 2014 och revisionsberättelse!


2015-05-07

Delårsrapport Kvartal 1 2015 Amnode


2015-04-30

Amnode har förvärvat 89,9% av AM Stacke Group AB


2015-04-24

Amnode Kallelse Årsstämma 2015


2015-04-21

Amnode lägger bud på minoriteten i AMSG


2015-03-17

Amnode Rättelse kommande rapporttillfälle 2015


2015-02-26

Bokslutskommuniké 2014


2014-12-22

Amondes emissionsprospekt med följebrev kan hämtas här >>>


2014-12-15

Amnode förvärvar aktiemajoriteten i Am Stacke Group AB


2014-12-05

Villkor i Amnodes företrädesemission


2014-11-28

Amnode gör nyemission för förvärv av AM Stacke Group


2014-11-25

AM Stacke Group AB gör emissions för att expandera


2014-10-29

Delårsrapport Kvartal 3 2014 Amnode


2014-08-28

Delårsrapport Kvartal 2 2014 Amnode


2014-07-14

Fyra nya storägare i Amnode


Amnode Årsstämmokommuniké 2014

Omval av styrelse och nytt bemyndigade att förvärva 

Icon pdfLäs mer


Amnode AB förvärvar i Stacke Metall

Amnode AB förvärvar i Stacke Metall och ökar i  AM Stacke Mattssons AB

Icon pdfLäs mer


Amnode Årsredovisning 2013 inklusive Revisionsintyg

Inför årsstämman den 3 juni finns nu komplett årsredovisning 2013

Icon pdfLäs mer


Amnode ökar i Intressebolag

Amnode förvärvar genom apportemission ytterligare aktier i AM Stacke Mattssons

Icon pdfLäs mer


Kallelse till årsstämman den 3 juni med beslutsförslag


Delårsrapport 1 2014

Amnode ser resultat av förra årets stora satsning på Stacke Metall

Icon pdfLäs mer


Amnode AB Kallar till Årsstämma den 3 juni 2014 i Gnosjö

Årstämman hålls i år hos portföljbolaget Stacke Metall AB den 3 juni 2014, kl 16.00

Icon pdfLäs mer


Bokslutskommuniké 2013


Amnode förvärvar Stacke Metall AB


Delårsrapport kvartal 3 2013


Delårsrapport 2 2013

Amnodes första delårsrapport i sitt nya namn.

Icon pdfLäs mer


2013-05-07

Årsstämmokommuniké 2013

Bolagets firma har ändrats från Albin Metals till Amnode AB

Icon pdfLäs mer


2013-05-07

Årsredovisning 2012

Amnodes åredovisning 2012 ink. revisionsrapport

Icon pdfLäs mer


2013-06-17

Albin Metals (publ) blir Amnode AB, nytt kortnamn är AMNO

Albin Metals (publ) ABs byter firma till Amnode AB

Icon pdfLadda ner PDF


2013-05-07

Delårsrapport kvartal 1 - 2013


2013-05-06

Emissionen 2013 gav 3,2 mkr i nytt eget kapital

Styrelsen i Albin Metals AB har tilldelat tecknade aktier och stängt emissionen som gav åtta nya större aktieägare till bolaget.

Icon pdfLäs mer


2013-04-12

Genomför emission utan företrädesrätt april 2013


2013-04-12

Inbjudan att teckna aktier med anmälningssedel


2013-04-12

Anmälningssedel att teckna aktier april 2013


2013-03-27

Kallelse Årsstämma 2013


2013-02-26

Bokslutskommuniké 2012


2013-01-24

Ökar innehav i AM Mattssons AB och i Stacke Metall AB


2012-10-30

Delårsrapport kvartal 3 - 2012


2012-08-21

Delårsrapport kvartal 2 - 2012


2012-07-12

Årsredovisning 2011


2012-05-25

Sammanläggning av aktier i Albin Metals AB


2012-05-08

Delårsrapport kvartal 1 - 2012


2012-05-09

Årsstämmokommuniké 2012


2012-05-04

Förvärvar Mattssons Mekaniska AB


2012-04-24

Årsredovisning 2010


2012-04-03


2012-02-21

Bokslutskommuniké 2011


2011-12-29

Emissionen fulltecknad


2011-12-29


2011-12-19


2011-11-11

Delårsrapport kvartal 3 - 2011


2011-08-24

Delårsrapport kvartal 2 - 2011


2011-05-17

Delårsrapport kvartal 1 - 2011


2011-05-09

Årsredovisning 2010


2011-04-15

Kallelse Årsstämma 2011


2011-02-28

Bokslutskommuniké 2010


2010-11-12

Delårsrapport 3 - 2010


2010-09-10

Albin Metals (publ) har ny VD


2010-08-23

Sista dag för handel med BTA är den 25 augusti 2010


2010-08-20

Delårsrapport kvartal 2 - 2010


2010-07-22

Nyemissionen övertecknad


2010-06-29

Korrigerad version - information gällande företrädesemi. juli 2010


2010-06-29

Kompletterad information gällande företrädesemission juli 2010


2010-06-29

Inbjudan till teckning av aktier, företrädesemission juli 2010