Bolag och organisation

Amnode koncernen är under uppbyggnad. Består under 2013 legalt av koncernmoderbolaget Amnode AB noterat på Aktietorget sedan 2007.

Amnode har ett helägt dotterbolag SGV Produktion AN i Skultuna för smide av mässingämnen i stora serier.

Amnode har ett intressebolag, 34,3% i ett småländskt ägarbolag AM Stacke Mattssons AB, AMSM, i Gnosjö. AMSM har tre dotterbolag, helägda Mattssons Mekaniska AB i Gnosjö specialiserad på kuggstånget och kuggfräsning i stora stålgjutgods och Gnosjö Valve Teknik AB . AMSM äger också 70 % i Stacke Metall AB i Gnosjö. Specilasierad på kvalificerad fleraxlig maskinebarbetning i stora serier.

Totalt omsätter gruppen ca 90 mkr 2013 och ar stora kunder inom tunga fordon, energi och industrin.

Koncernchef och VD för moderbolaget är Lars Save som också är stor delägare, Operativ ansvarig för samtliga enheter är Sam Olofqvist.