2013-12-31                      2012-12-31

  • Nettoomsättningstillväxt (%)                                   - 4,5                                   - 7,0
  • EBITDA-marginal (%)                                                 5,0                                      0,3
  • Rörelsemarginal (%)                                                - 6,1                                     -2,7
  • Soliditet (%)                                                             64,5                                      70,5
  • Resultat per aktie (kr)                                             - 0,443                                 -0,386
  • Eget Kapital per aktie (kr)                                          3,93                                     4,31
  • Omsättning per anställd                                          1 926                                   1 872
  • Balanslikviditet (%)                                                    100                                     385,8
  • Antal anställda, heltider                                            13                                        14
  • Antal aktier                                                   3 387 237                               2 574 546