Ägare 

5 största aktieägarna

Antal aktier

Andel i %

Albin Invest AB 4 448 631 26,8

Samnode AB

2 765 208

16,7

Lars Save

2 056 203

12,4
Almi Invest scö AB 1 092 408 6,6
Sandrevet AB 348 774 2,1

5 största aktieägaranas innehav 10 711 224 64,6
Totalt 16 589 296 100,0

 (2016-09-30)

Länk till Albin Metals sida på marknadsplatsen Aktietorget.


Aktiedata