Investor relations

Amnode AB är ett mindre nordikst verkstadsföretag, bildat 2007, specialiserad på kvalificerad bearbetning av metaller, främst varmformad mässing och kuggbearbeting av större stålgjutgods. Kunder utgörs av svensk och nord europeiska verkstadsföretag inom enerig, tunga fordon. logistik,  brandsäkerhet, VVS och verkstadsindustri

icon stockAmnode är noterat på marknadsplatsen Aktietorgetsub img1